Eettisyys ja arvot terveysalan toiminnan perustana (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, ay351210P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksesta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Etiikan keskeiset käsitteet, moraaliteoriat, keskeiset terveysalan taustalla olevat sekä toimintaa ohjaavat arvot ja lait, terveysalan keskeiset eettiset periaatteet, terveysalan ammattietiikka, eettiset ongelmat ja niiden ratkaiseminen terveysalalla, hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuseettiset kysymykset.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

5511 Terveystieteet

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia.

Viimeksi päivitetty: 21.11.2022