Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2023-2024 , AY708205P
Miten GIS menetelmät, kartat ja kartografia liittyvät liittyvät ihmistieteisiin ja niiden opiskeluun? Tällä kurssilla pääset tutustumaan näiden menetelmien käyttöön harjoittelemalla itse, sillä paikkatietojärjestelmä (GIS) on olennainen osa tämän päivän humanistista tutkimusympäristöä. Tämä joustavasti toteutettu verkkokurssi soveltuu kaikille paikkatietojärjestelmistä (GIS) kiinnostuneille, myös lukiolaisille!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Opintojakso on maksuton.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Opintojakso on maksuton.

Ilmoittaudu

Koulutuksen tiedot

Paikkatietojärjestelmä (GIS) on olennainen osa tämän päivän humanistista tutkimusympäristöä. Paikkatietoaineiston hyvä saatavuus esimerkiksi internetin latauspalveluista ja vaadittavien ohjelmistojen kehitys mahdollistavat monipuolistenkin aineistojen käsittelyn matalalla kynnyksellä. Verkkokurssilla perehdytään GIS:n käyttöön, kartografiaan ja kartta-analyyseihin niin luentojen kuin erilaisten harjoitusten muodossa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 29.6.2023