Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO)

2 op, Kesä 2022 , ay708205P
Tämä joustavasti toteutettu verkkokurssi soveltuu kaikille paikkatietojärjestelmistä (GIS) kiinnostuneille, myös lukiolaisille!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Paikkatietojärjestelmä (GIS) on olennainen osa tämän päivän humanistista tutkimusympäristöä. Paikkatietoaineiston hyvä saatavuus esimerkiksi internetin latauspalveluista ja vaadittavien ohjelmistojen kehitys mahdollistavat monipuolistenkin aineistojen käsittelyn matalalla kynnyksellä. Verkkokurssilla perehdytään GIS:n käyttöön, kartografiaan ja kartta-analyyseihin niin luentojen kuin erilaisten harjoitusten muodossa.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2022

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 14.9.2022