Digitaaliset ihmistieteet (AVOIN YO)

25 op, Lukuvuosi 2023-2024, ayA100017

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Hinta 15 €/opintopiste. Opintojaksokohtainen ilmoittautuminen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Hinta 15 €/opintopiste. Opintojaksokohtainen ilmoittautuminen.

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Opinnot avaavat näkökulmia mm. digitaalisen kulttuuriperinnön, muuttuvan media- ja viestintätutkimuksen, kieliteknologian, humanistisen teknologiatutkimuksen, digitaalisen historiantutkimuksen sekä virtuaalisten kulttuurien tutkimukseen. Perehdytään keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin, sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn.

Opintokokonaisuus 25 op koostuu seuraavista opintojaksoista:
AY700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 5 op
AY708200P Digitaaliset kulttuurit 5 op
AY708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä 5 op
AY708202P Erikoistumisopinnot 5 op
AY00AN42 Erikoistumisopinnot 2, 5 op (valitaan sopiva opintojakso avoimen yliopiston tarjonnasta)

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2023-2024

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

0

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto@oulu.fi
https://joy.oulu.fi/fi/avoimen-yliopiston-neuvonta-ja-ohjauspalvelut
https://joy.oulu.fi/fi/yhteystiedot
Viimeksi päivitetty: 23.8.2023