Biokemian perusteet 2: Menetelmät (AVOIN YO)

2 op, Academic Year 2022-2023, ay740153P

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Maksuton

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Laboratoriotöitä ei ole mahdollista suorittaa verkossa, joten eri tekniikoita esitellään myös videoituina. Kurssiin kuuluvat seuraavat tekniikat:
1. Pipetointi
2. Liuoslaskut ja liuosten valmistus
3. Konsentrointi, saostus ja dialysointi
4. Sentrifugointi
5. Spektrofotometria
6. Pitoisuuden määritys standardikuvaajan avulla
7. Sterilointi
8. Kromatografian, elektroforeesin ja molekyylibiologisten menetelmien esittely

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics

Oppiaine

3254 Biokemia

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

55

Esitietovaatimukset

Ei

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 25.10.2022