Basics in eHealth

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 041201A
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologiaan liittyen keskeistä termistöä ja sovellutuksia, sekä arvioida sen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kurssin voi suorittaa joustavasti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Termit ja käsitteet:

- yhteiskunnalliset ulottuvuudet

- terveyspalvelujärjestelmä

- sähköinen potilaskertomus

- tiedonsiirto terveydenhuoltojärjestelmässä

- tiedonvaihto terveydenhuollon ammattilaisten ja kansalaisten välillä

- kansalaisten itse tuottama tieto, m-Health -ratkaisut

- kansalliset terveystietojärjestelmät Suomessa

- etäkonsultaatiot, esimerkkejä kuten teleradiologia, telepsykiatria, etäkuntoutus

- taloudellinen ja toiminnallinen arviointi

- etäkoulutus terveydenhuollossa

- tulevaisuuden näkymiä terveydenhuollon informaatiojärjestelmissä

- opintojaksoittain vaihtuvia ajankohtaisaiheita kuten esimerkiksi tekoäly, tietoon
pohjautuva lääketiede, verkkoturvallisuus jne. tilanteen mukaan

- Useimmat kurssilla käytetyt esimerkit perustuvat Pohjois-Suomessa käytettyihin
tietojärjestelmäratkaisuihin.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Lääketieteet
Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

-

Opetuskieli

englanti

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

100

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Anna Maijala, anna.maijala@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 24.1.2023