Arvioimaan III

Arvioimaan

5 op, Academic Year 2022-2023 , -
Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattu Arvioimaan -täydennyskoulutus (5 op) pureutuu arviointiin käytännönläheisesti. Arviointia lähestytään pedagogiikan ja varhaiskasvatuksen arjen laadun kehittämisen näkökulmista.

Arvioimaan -täydennyskoulutus on samasta opintokokonaisuudesta kolmas valtakunnallinen toteutus. Kiitetty varhaiskasvatukseen suunnattu arviointikoulutus antaa nostetta ryhmien, yksiköiden ja kuntien varhaiskasvatuksen arviointikäytänteiden luomiseen. Kuinka osallistaa lapset, huoltajat, henkilöstö ja muut yhteistyötahot? Entä millaisista työkaluista olisi hyötyä teidän ryhmässänne, yksikössänne tai kunnassanne? Ilmoittaudu mukaan verkossa toteutettavaan osallistujille ilmaiseen koulutukseen.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Koulutuksen tiedot

Toimivan arvioinnin avulla on mahdollista selvittää toteutuvatko varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja missä ovat keskeisimmät kehittämisen paikat. Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö ymmärtää arvioinnin merkityksen ja mitä on syytä arvioida, on arvioinnin kautta mahdollista tähdätä laadun lisäämiseen.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

1. Pedagogiikan arvioinnilla laatuun (2x6h koulutuspäivät)

 • Ma 16.1.2023 klo 9-15 (sis. ryhmäytyminen) ja ti 14.2.2023 klo 9-15
 • Varhaiskasvatuksen laadunhallinta ja arviointi ohjaavien asiakirjojen valossa
 • Arviointi osana pedagogisen toiminnan suunnittelua, dokumentointia ja kehittämistä
 • Työvälineitä pedagogisen toiminnan arviointiin (Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä sis. Valssi)
 • Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi

2. Lapsi osallisena arvioinnissa (6h ja 4h koulutuspäivät)

 • To 16.3.2023 klo 12-16 ja ke 12.4.2023 klo 9-15
 • Lapsen osallisuuden määrittely arjen ratkaisuissa ja osana työyhteisön pedagogisia rakenteita
 • Lasten tuottama arviointitieto
 • Merkitys ja merkityksellisyys osana arvioinnin kokonaisuutta
 • Miten varmistaa lapsen kokemusten vaikuttavuus varhaiskasvatuksen arkeen?
 • Erilaisten lasten erilaiset tarpeet huomioiva pedagogiikka
 • Kouluttaja: Piia Roos

3. Digitaalinen portfolio varhaiskasvatuksen arviointivälineenä (6h ja 4h koulutuspäivät)

 • Ti 2.5.2023 klo 12-16 ja ke 17.5.2023 klo 9-15
 • Pedagogisen toiminnan arviointi
 • Itsearviointi
 • Kehittävä arviointi
 • Portfoliopedagogiikka
 • Digitaalisten portfolioiden käyttö pedagogisen toiminnan arvioinnin välineenä sekä lapsen toiminnan tukena
 • Kouluttaja: Najat Ouakrim-Soivio

4. Päätösseminaari (4h koulutuspäivä)

 • Ma 29.5.2023 klo 12-16
 • Paluu koulutukseen liittyneisiin kehittämistehtäviin
 • Mitä ajattelen arvioinnista nyt?
 • Kouluttaja: Marjo Mäntyjärvi

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Yhteystiedot

Hanna Huotari
hanna.huotari@oulu.fi
p. 050 4730422

Viimeksi päivitetty: 27.9.2022