Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi

5 op, Academic Year 2023-2024 , 790141P
Aluekehitystä ja aluepolitiikkaa voidaan tarkastella monella eri tasolla. Tämä kiinnostava kurssi tutustuttaa sinut kestävän aluekehityksen keskeisiin lähtökohtiin ja osa-alueisiin, Suomen aluekehityksen -politiikan ja -suunnittelun lähtökohtiin ja prosesseihin sekä siihen, millainen merkitys Euroopan Unionilla tässä yhteydessä on.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Kurssilla tarkastellaan aluekehitystä ja aluepolitiikkaa erilaisten käsitteiden ja empiiristen esimerkkien avulla. Tutustutaan erilaisiin aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksessa esitettyihin teorioihin. Syvennytään aluerakenteiden peruspiirteisiin ja mekanismeihin. Kurssilla tarkastellaan paikallisten, valtakunnallisen ja ylikansallisen kehityksen hallintaa erilaisiin suunnitelmiin perehtymällä. Lisäksi käydään läpi erilaisia aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan liittyviä hallinnan ja toiminnan tasoja sekä niihin liittyviä resursseja ja päätöksentekoa.

Tarkempi kurssiaikataulu löytyy Pepin opinto-oppaalta osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/790141P/531?period=2023-2024

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

3203 Maantiede

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

10

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 2.2.2024