Aluekehityksen ja aluepolitiikan johdantokurssi

5 op, Lukuvuosi 2022-2023, 790141P
Aluekehitystä ja aluepolitiikkaa voidaan tarkastella monella eri tasolla. Tämä kiinnostava kurssi tutustuttaa sinut kestävän aluekehityksen keskeisiin lähtökohtiin ja osa-alueisiin, Suomen aluekehityksen -politiikan ja -suunnittelun lähtökohtiin ja prosesseihin sekä siihen, millainen merkitys Euroopan Unionilla tässä yhteydessä on.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Kurssilla tarkastellaan aluekehitystä ja aluepolitiikkaa erilaisten käsitteiden ja empiiristen esimerkkien avulla. Tutustutaan erilaisiin aluekehityksen ja aluepolitiikan tutkimuksessa esitettyihin teorioihin. Syvennytään aluerakenteiden peruspiirteisiin ja mekanismeihin. Kurssilla tarkastellaan paikallisten, valtakunnallisen ja ylikansallisen kehityksen hallintaa erilaisiin suunnitelmiin perehtymällä. Lisäksi käydään läpi erilaisia aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan liittyviä hallinnan ja toiminnan tasoja sekä niihin liittyviä resursseja ja päätöksentekoa.

Aikataulu löytyy Pepistä osoitteesta https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/790141P/531

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Koulutusala

Luonnontieteet

Oppiaine

3203 Maantiede

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

-

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.10.2022