Aine- ja energiataseet II (AVOIN YO)

3 op, Academic Year 2022-2023 , ay477232A
Miten systeemissä tapahtuva kemiallinen reaktio vaikuttaa aine- ja energiataseen laaditaan? Miten mallia hyödynnetään prosessin toiminnan tarkastelussa? Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia prosessille aine- ja energiataseet ottaen reaktion stoikiometrian asettamat rajoitukset huomioon.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

0 €

Koulutuksen tiedot

Prosessien aine- ja energiataseiden laadinta erityisesti ottaen huomioon kemiallinen reaktio. Tarkastellaan myös prosesseja, jotka koostuvat useista yksiköistä.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO) tai vastaavat opinnot

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto (at) oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 13.1.2023