Aine- ja energiataseet

5 op, Academic Year 2022-2023, 477221A
Kurssilla käsitellään aine- ja energiataseiden merkitystä, laaditaan taseita erityyppisille systeemeille sekä käytetään laadittuja taseita prosessien toiminnan tarkastelussa. Pääpaino on teollisissa prosesseissa, erityisesti kemiantekniikan prosesseissa. Kurssin voi suorittaa verkko-opintoina joustavasti oman aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssilla tutustutaan prosessin aine- ja energiatasemallien laadintaan sekä niiden hyödyntämiseen prosessin toiminnan kuvaamisessa. Pääpaino on teollisissa prosesseissa, erityisesti kemiantekniikan prosesseissa.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training
Separate study right

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Natural sciences, mathematics and statistics
Engineering, manufacturing and construction

Oppiaine

-

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

90

Esitietovaatimukset

Lukion matematiikan, kemian ja fysiikan pääsisältö.

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Marja Mikola, (marja.mikola@oulu.fi)
Viimeksi päivitetty: 30.8.2022