Aikuisten psykodynaaminen psykoterapeuttikoulutus (TÄYD KOUL)

87 op, Academic Year 2020-2021 , A700209
Psykoterapeutteja tarvitaan lisää! Hanki sote-alan ammattilaisille tarkoitettu psykoterapeutin pätevyys.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies

Toteutusaika

-

Hinta

Opiskelijamäärästä riippuen 13000 – 15600 €

Koulutuksen tiedot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista

Psykodynaaminen aikuisten hoitoon suuntautuva psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa paneudutaan psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen eri kehitysvaiheissa, psyykkisen tilanteen arvioon ja hoitomenetelmän valintaan, psykoanalyyttisen psykoterapian teoriaan ja menetelmään, eri tasoisiin psyykkisiin häiriöihin sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen tapausseminaarin, omien koulutuspotilaiden ja työnohjausten muodossa.

Psykoterapeuttikoulutus on prosessikoulutusta, jossa kaikki opintojaksot kestävät koko koulutuksen ajan. Koulutus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

- 930060 Teoria- ja menetelmäopinnot (TÄYD KOUL) 49,5 op

- 930061 Työnohjaus (TÄYD KOUL) 15 op

- 930062 Koulutuspsykoterapia (TÄYD KOUL) 12,5 op

- 930063 Psykoterapeuttinen potilastyö (TÄYD KOUL) 0 op

- 930064 Opinnäytetyö (TÄYD KOUL) 10 op

- 930065 Osaamisen näyttö (TÄYD KOUL) 0 op

Koulutusmuoto

Continuous learning
Continuing training

Lukuvuosi

Academic Year 2020-2021

Oppiaine

7002 Psykoterapia (TÄYD KOUL)

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

12

Esitietovaatimukset

Hakijoilta edellytetään soveltuva ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa mainittu perustutkinto. Tutkintoon tulee sisältyä tai olla erikseen suoritettuna riittävä määrä psykologian ja/tai psykiatrian opintoja (30 op). Hakijoilta edellytetään lisäksi vähintään kahden vuoden soveltuva työkokemus, henkilökohtainen soveltuvuus sekä mahdollisuus tehdä potilastyötä koulutuksen aikana. Voidakseen tulla valituksia hakijan tulee täyttää psykoterapeuttikoulutukselle asetetut kriteerit. Lue tarkemmat tiedot Oulun yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaassa: https://www.oulu.fi/sites/default/files/226/Psykoterapeuttikoulutuksen%20hakuopas.pdf

Viimeksi päivitetty: 11.10.2021