Koulutuksella varmuutta ja valmiuksia etäterapiaan, -ohjaukseen ja -konsultointiin

Etäohjaus on jatkossa yhä merkittävämpi tapa tuottaa sote-alan palveluja, minkä koronapandemia toi esille konkreettisesti. Oulun yliopisto tarjoaa mielenterveys-, päihde- ja kriisityön tekijöille uutta koulutusta etäohjaukseen, -terapiaan ja -konsultointiin. Koulutuksen avulla osallistujat saavat varmuutta ja valmiuksia etäohjauksen hyödyntämiseen omassa toiminnassaan sekä liittämään sen luontevaksi osaksi omaa palvelutarjontaansa.
Kuvituskuva jossa nainen tekee töitä kannettavalla tietokoneella.

Etäohjauksella suuri merkitys

Etäohjauksella on suuri merkitys palvelujen saatavuudessa eri alueilla. Ohjaajan kannalta haasteita ovat suhteen luominen ja sen ylläpitäminen asiakkaaseen etäyhteyden kautta. Koulutus antaa vastauksia siihen, miten erilaisia työkaluja ja niiden ominaisuuksia voi hyödyntää ja mitkä mallit ja menetelmät soveltuvat parhaiten etäohjaukseen. Etäterapia on tutkitusti yhtä tehokasta kuin lähiterapiakin ja kyse on sen keinojen tarkoituksenmukaisimmasta soveltamisesta.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina erilaisten etäyhteysjärjestelmien avulla. Se koostuu webinaareista ja pienryhmäkokoontumisista. Siihen sisältyy myös etäohjauksen harjoittelua ja soveltavia tehtäviä. Koulutuksen sisällössä keskitytään teknisten valmiuksien ja ratkaisujen ohella etäohjauksen menetelmiin, reunaehtoihin, tietoturvaan ja lainsäädäntöön. Pääkouluttajat Jan-Henry Stenberg ja Satu Pihlaja ovat olleet kehittämässä etähoitoja HUSissa. Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikön kanssa. Professori Maria Kääriäinen näkee koulutuksella olevan merkittävä vaikutus palvelujen saatavuuteen poikkeusaikana ja myös sen jälkeen.

Koulutuksen jälkeen osallistujat pystyvät tarjoamaan ja toteuttamaan yritystensä palveluja etäyhteyksien avulla. Se tarjoaa osallistujille myös erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa.

Kymmenen opintopisteen laajuinen koulutushanke ”Taitoa ja tukea vaikuttavaan etäohjaukseen, -terapiaan ja -konsultointiin” käynnistyi syyskuussa 2020 Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksessa. Hanke on ESR-rahoitteinen. Tarvetta etäohjaustaitoihin on pk-yritysten lisäksi myös julkisella sektorilla ja tavoitteena on kehittää koulutusta edelleen ja tarjota sitä alan julkisen sektorin toimijoille.

Lisätietoja: Kristiina Simojoki, kristiina.simojoki@oulu.fi, p. 0294 487339