Hydrologian ja hydrauliikan täydennyskoulutus osana vesiosaamisen kehittämishanketta

Koulutus on osa valtakunnallista maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa vesiosaamisen kehittämishanketta. Vesiosaamisen kehittämishanke on monivuotinen valtakunnallinen hanke, jossa tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista. Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–2022 aikana neljä koulutusmoduulia, joista hydrologian ja hydrauliikan moduuli on ensimmäinen.
Oulun Merikosken padottu jokisuisto.

Vesiosaamisen kehittämishanke

Hankkeen toteuttaja

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Hankkeen yhteyshenkilö (ELY-keskus)

Annina Takala
Projektipäällikkö, Vesiosaamisen kehittämishanke
annina.takala@ely-keskus.fi
029 503 8010

Hankkeen osana tuotettavan täydennyskoulutuksen yhteyshenkilö

Ulla Kemi
029 448 7317
ulla.kemi​@​oulu.fi

Hankkeen kuvaus

Vesiosaamisen kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämässä olevien vesialan asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaamista tilaamalla ja toteuttamalla koulutusta. Lisäksi tarkoituksena on houkutella alalle uusia osaajia.

Vesiosaamista tarkastellaan erityisesti maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien vesitehtävien näkökulmasta. Tilattavan koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat ELY-keskusten vesitalous-, vesihuolto-, vesienhoito- ja vesistökunnostustehtävissä toimivat henkilöt, mutta koulutus on avoin myös muille.

Koulutus koostuu seuraavista moduuleista:

1. Hydrologia ja hydrauliikka

2. Vesistökunnostukset

3. Vesioikeudellinen sääntely

4. Vesihuolto

Koulutus hankitaan moduuleittain ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Ensimmäisen moduulin (hydrologia ja hydrauliikka) toteuttaa Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö ja Täydentävien opintojen keskus.

Lisää hankkeesta hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeen koulutukset

Hankkeessa järjestetään vuosien 2020–2022 aikana neljä koulutusmoduulia, joista tämä hydrologian ja hydrauliikan moduuli on ensimmäinen. Kolme muuta koulutusmoduulia ovat vesistökunnostukset, vesioikeudellinen sääntely ja vesihuolto.