Alueellinen osaamisekosysteemi – ratkaisut ja pilotit

Alueellinen osaamisekosysteemi -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaan alueen osaamisekosysteemin toimijat luovat yhteistyössä ratkaisuja alueen kasvuhakuisten yritysten sekä työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Kumppanuusmallilla rakennetaan opiskelijalähtöisiä polkuja työelämään koulutuksen nivelvaiheet huomioiden.

Alueellinen osaamisekosysteemi

Hankkeen kesto

01.06.2020 - 28.02.2023

Budjetti

700 000 €

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen päätoteuttaja

Oulun yliopisto

Yhteyshenkilö

Eva Maria Raudasoja
Johtaja
p. 0294 48 4199
Eva.Raudasoja@oulu.fi

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan alueen osaamisekosysteemin toimijat luovat yhteistyössä ratkaisuja alueen kasvuhakuisten yritysten sekä työelämän osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Alueellisen osaamisekosysteemin kumppanuusmallissa rakennetaan opiskelijalähtöisiä polkuja työelämään koulutuksen nivelvaiheet huomioon ottaen. Nopeavaikutteisilla koulutustoimenpiteillä tuetaan myös maahanmuuttajien työllistymistä alueen yrityksiin.

Hankkeen koulutukset

Oulun yliopisto järjestää hankkeessa seuraavat työllisyyttä lisäävät lyhytkestoiset koulutukset:

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen ympäristötekniikan keinoin koulutuskokonaisuus, 20 – 30 op
 • Työelämän suomea – töihin Suomeen, 15 op + 10 op
 • Innovatiiviset ja osallistavat ratkaisut yrityksille 1 - 5op
 • Boosti yrittäjyyteen – yrittäjyyden tehokurssi lukiolaisille, 2 op
 • Tekoälyn koulutuskokonaisuus 25 op

Yhteistyökumppanit

Toteutuskumppanit:

 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 • Koulutuskuntayhtymä OSAO

Yhteistyökumppanit:

 • Oulun kaupunki
 • BusinessOulu
 • Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto (TE)
 • Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät (PPY)
 • Oulun kauppakamari

Muut osallistujat:

Pohjois-Pohjanmaan alueen kunnat, kuntakokeilun kunnat sekä alueen yritykset ja

työelämän toimijat.