Jatkuvaa oppimista Osuuskauppa Arinan vahvuudeksi

Jatkuva oppiminen on koulutusta ja osaamisen kehittämistä työelämätarpeisiin. Yliopisto-osaaminen leviää Pohjois-Suomeen yritysten ja organisaatioiden vahvuuksiksi niiden henkilöstön kouluttautuessa.
Arinan Piia Pesola ja Minna Savikko sekä JOY-palvelusta vastaava johtaja Eva Maria Raudasoja

Osaamisen kehittämistä työelämätarpeisiin

”Työnantajamme on aktiivinen henkilöstönsä kouluttaja, ja uusi osaamisemme hankittiin työyhteisön hyödyksi. Olemme suunnitelmallisesti jakaneet sitä 3000 työntekijän Osuuskauppa Arinassa, jotta oppimme pystytään hyödyntämään täysipainoisesti”, kertovat Arinan kehityspäällikkö HR Piia Pesola ja henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö Minna Savikko, jotka ovat käyneet ratkaisukeskeinen työnohjaaja-valmentaja –koulutuksen.

Parin vuoden pituinen koulutus antoi valmiuksia toimia erilaisissa työyhteisöä tukevissa rooleissa. Pesola toimii henkilöstön kehittämistehtävissä, työnohjaajana ja valmentajana, ja Savikko sai työvälineitä, joilla voi edistää esimiestyön, muutoksen johtamisen ja työtyytyväisyyden kehittämistä. ”Olemme pystyneet soveltamaan koulutuksen oppeja, ja kurssimateriaaleista saa edelleen ideoita työhön, esimerkiksi hyvin erilaisiin tiimipalavereihin. Opimme eri tapoja lähestyä haastavia kysymyksiä ja tilanteita”, he kertovat.

”Työnohjaajakoulutus on antanut meille eväitä työtyytyväisyyden ja esimiestyön kehittämiseen yritystasolla. Tästä on saatu myös hyviä tuloksia, joten työkaverimme lähti mukaan uuteen koulutusryhmään. Työnohjaus-osaamisesta olisi varmasti etua monelle organisaatiolle”, Pesola toteaa. ”Paikallinen yhteistyö on Arinalle tärkeää, joten Oulun yliopisto on meille luonnollinen kumppani.”

”Koulutus oli erinomainen, eikä vienyt, vaan antoi energiaa”, Savikko kuvaa. ”Meitä oli joka alalta, esimerkiksi sairaalasta ja insinöörejä, joten jaettua osaamista ja tietotaitoa syntyi. Korkealuokkaisen opetuksen ja valmennuksen myötä opimme esittämään oikeanlaisia kysymyksiä ja saimme varmuutta haastaa tilanteita myönteisesti, jotta asiassa päästään syvemmälle tasolle.”

”Tehtäviä oli monipuolisesti: harjoittelimme työnohjausta yksin ja ryhmässä, saimme sitä itse ja luimme materiaaleja. Oppiminen oli monimuotoista ja syvällistä, ja lopputyön kirjoitimme ryhmässä aiheesta työnohjauksen tuotteistaminen organisaatiomme käyttöön”, Pesola kertoo.

”Jatkuvan oppimisen koulutusta on tehty Oulun yliopistossa avoimen yliopiston tarjontana ja täydennyskoulutuksena vakaalla ammattitaidolla, tutkittuun tietoon pohjautuen jo kauan. Olemme tuttu kouluttaja useilla eri aloilla, ja tunnemme ne perusteellisesti”, sanoo JOY-palvelusta vastaava johtaja Eva Maria Raudasoja.

”Koska jatkuvan oppimisen tavoitteet nyt kasvavat voimakkaasti, on aika uudistua. Kartoitamme oppijoiden, yritysten ja organisaatioiden osaamistarpeita. Jatkossa työnantajien roolia koulutustarjonnan suuntaamisessa vahvistetaan ja räätälöidyn, työelämälähtöisen koulutuksen määrää kasvatetaan", Raudasoja jatkaa.

JOY on myös Oulun yliopiston vastaus opetus- ja kulttuuriministeriön meneillään olevaan kansalliseen jatkuvan oppimisen uudistukseen. Sen taustalla ovat tulevaisuuden työelämämurrokset, ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn ylläpito. Myös OECD on suositellut Suomelle eri koulutustaustoista tuleville aikuisille sopivamman koulutuksen lisäämistä.