Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi-koulutus on ELY:n tukemaa suomen kielen koulutusta, josta yrityksen omakustannus on vain 20–50 %. Oulun yliopisto toimii Työpaikkasuomi-koulutusten tarjoajana Pohjois-Suomen alueella.

Tavoitteena työssä tarvittava suomen kielen taito

Työpaikkasuomen tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään suomen kielellä. Koulutuksessa kielen opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin. Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

Koulutus räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutuksen tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta.

Työpaikkasuomi soveltuu niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori, kuten valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat, voi käyttää tätä palvelua.

Työpaikkasuomi taipuu käytettäväksi yrityksen eri vaiheissa ja etenkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä. Työpaikkasuomea voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena.

Oulun yliopiston työpaikkasuomi

Tavoitteena rohkea suomen kielen käyttäjä

Kursseillamme osallistuja kehittää suomen kielen taitoaan niillä kielitaidon osa-alueilla, joissa tarvitsee eniten harjoitusta ja joita hän tarvitsee menestyäkseen työelämässä. Osallistuja tunnistaa vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa suomen kielen käyttäjänä, kehittää suomen kieltään kielitaidon eri osa-alueilla, perehtyy suomalaiseen viestintäkulttuuriin ja -tapoihin omalla toimialallaan ja saa rohkeutta kielen käyttämiseen.

Alakohtaisesti räätälöidyt koulutukset

Riippuen tilaajaorganisaation toiveista, osallistujien taitotasosta ja toimialasta räätälöimme tilaajan ja osallistujien tarpeisiin sopivan koulutuksen. Suomen kielen alkeistasolla koulutus tarjoaa sanastoa, rakenteita ja fraaseja, joiden avulla vasta-alkajat voivat kehittää kielitaitoaan sujuvammaksi. Osallistujien toimiala huomioidaan jo alkeista alkaen. Edistyneemmällä tasolla kokeneempia kielenkäyttäjiä ohjataan ja autetaan työskentelemään suomeksi suomenkielisessä työyhteisössä. Harjoiteltavia sisältöjä voivat olla työelämän tekstitaidot (esim. ammatillinen sähköpostiviestintä, muistion kirjoittaminen, asiakastapaamisten raportointi) ja työelämän suullisen vuorovaikutuksen taidot (esim. kokous- ja neuvottelutaidot, ohjaaminen ja neuvominen, asiakaspalvelu).

Monipuoliset toteutusvaihtoehdot

Koulutuksen toteutustavat ja menetelmät sovitaan tilaajan kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa kasvokkain lähikoulutuksena tilaajan tiloissa tai Oulun yliopiston tiloissa. Vaihtoehtoisesti koulutus voidaan järjestää myös joustavasti etäyhteydellä. Koulutus sisältää kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä pari- tai pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä työskentelyä. Koulutuksessa hyödynnetään nykyaikaisia digitaalisia oppimisvälineitä ja verkko-oppimisympäristöä.

Osaamiskartoituksella arvio kielitaidosta

Osallistujille voidaan tarvittaessa tehdä osaamiskartoitus, jossa arvioidaan osallistujan kielitaidon lähtötaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan. Osaamiskartoitus on kouluttajalle ja osallistujalle tärkeä tapa arvioida kielitaitoa. Koulutuksen taitotaso määritellään osallistujien kielitaidon tason perusteella (esim. taitotasot A1–A2, B1–B2 tai B2–C1).

Kouluttajina yliopiston pedagogisesti taitavat kieltenopettajat

Kouluttajana toimii Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutuksen suomi toisena kielenä -opettaja. Kouluttajillamme on monen vuoden kokemus suomen opettamisesta eri alojen opiskelijoille alkeistasolta edistyneelle tasolle. Kouluttajamme ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon suomen kielessä, suomi toisena ja vieraana kielenä -opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Toimi näin

 1. Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
  Tiina Talala, tiina.talala@ely-keskus.fi, p. 0295 038 011 tai
  Anna-Liisa Holopainen, anna-liisa.holopainen@ely-keskus.fi, p. 0295 038 057

  Kainuun ELY-keskus:
  Riia Mantsinen, riia.mantsinen@ely-keskus.fi, p. 0295 039 023

  Lapin ELY-keskus:
  Minna Uusihanni, minna.uusihanni@ely-keskus.fi, p. 0295 037 139

 2. Tutustu työpaikkasuomen palveluntuottajiin alueellasi.
 3. Tee esitys yhteishankintakoulutuksesta työ- ja elinkeinohallinnon viranomaiselle (ELY-keskus tai TE-toimisto). Käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta. Mikäli sähköisen lomakkeen toimittaminen ei ole mahdollista, täytä tulostettava lomake ”Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta (TEM607)” ja lähetä lomake paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.
 4. Työ- ja elinkeinohallinnon edustaja arvioi kanssasi henkilöstön koulutustarpeet ja tekee alustavan koulutussuunnitelman.

Kokemuksia koulutuksesta

Katso, kuinka eri organisaatiot eri puolella Suomea ovat hyödyntäneet Työpaikkasuomen koulutusta:

Työpaikkasuomen kielikoulutus: FinVector

Työpaikkasuomen kielikoulutus: Seniorisäätiö

Yhteystiedot

Voit tiedustella Oulun yliopiston tarjoamasta työpaikkasuomen koulutuksesta lisää alla olevilta henkilöiltä. Huomaa kuitenkin, että koulutukseen haku tapahtuu Pohjois-Suomen alueen ELY- tai TE-toimiston kautta.

Anne Koskela
Suomen kielen lehtori
Oulun yliopisto
Sähköposti: anne.koskela@oulu.fi
Puh: 0294483170