Suomen kielen peruskurssi 2

5 op, Lukuvuosi 2024-2025 , 900053Y
Tällä kurssilla laajennat ja syvennät taitojasi suomen kielen perusasioista. Saat lisää tietoa kulttuurista ja suomalaisten viestintätyyleistä.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot
Itsenäinen opiskelu

Toteutusaika

-

Hinta

50 €

Koulutuksen tiedot

Kurssi on ylempi alkeistason kurssi, jonka aikana opiskelija oppii lisää kommunikointitaitoja jokapäiväiseen elämään liittyviä tilanteita varten. Kurssilla laajennetaan edelleen sanavarastoa, opitaan lisää kielen rakenteita sekä harjoitellaan ymmärtämään ja tuottamaan puhuttua kieltä sekä erilaisia lyhyitä tekstejä.

Kurssin sisältöön kuuluvat seuraavat viestintätilanteet ja aihealueet: säästä puhuminen, asioiminen vaatekaupassa ja lääkärissä, paikan kysyminen ja neuvominen, asioiden/avun pyytäminen, tuntemusten ja voinnin ilmaiseminen, kutsun ja sähköpostin kirjoittaminen, erilaisista asioista kertominen (myös menneestä), asioiden ja ihmisten kuvaileminen, vuodenajat ja kuukaudet, matkustaminen, kulkuvälineet, ruumiinosat, adjektiivit, ruoka, juoma ja juhlat. 

Kielen rakenteista opitaan paikallissijat, lisää astevaihtelusta, lisää sanatyyppejä, monikon nominatiivi, imperfektin perusteet (positiivinen imperfekti), vähän objektista, joitakin postpositiorakenteita, lausetyypeistä predikatiivilause, täytyy / ei tarvitse -rakenne, verbit osata, voida ja saada.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Erillinen opiskeluoikeus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2024-2025

Oppiaine

8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Kurssin lähiopetusryhmissä on 2 paikkaa yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille.

Esitietovaatimukset

Suomen kielen peruskurssi 1:n suorittaminen hyväksytysti tai vastaava kielitaitotaso (A1.2).

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

study.languages@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.6.2024