Suomen kielen jatkokurssi II

5 op, Academic Year 2023-2024 , 900016Y
Tällä kurssilla etenet kohti edistyneiden tasoa ja itsenäistä kielenkäyttäjää. Opit lisää työelämän sanastoa.

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Contact studies
Independent study

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutus on maksuton

Koulutuksen tiedot

Tämä on ylempi jatkokurssi, jonka aikana opitaan kommunikoimaan arkipäivään ja työ- ja opiskeluelämään liittyvissä kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Aihepiireissä ja harjoiteltavissa teksteissä painottuu työelämä, esimerkiksi työharjoittelu, työhakemus, työhaastattelu, työpaikkailmoitukset. Kontaktiopetuksessa pääpaino on suullisissa pari- ja ryhmäharjoituksissa.

Kurssin aihealueet ja viestintätilanteet: työelämä, harrastus- ja vapaa-aika; lyhyiden lehtitekstien ja ilmoitusten lukeminen; keskustelussa reagointi; puhelinfraasit.

Kurssin kielioppiasiat: perfekti, pluskvamperfekti ja verbien aikamuotojen käyttö, monikon partitiivi, genetiivi ja paikallissijat, passiivi ja ajanilmaukset.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Separate study right

Lukuvuosi

Academic Year 2023-2024

Oppiaine

8015 Kieliopinnot, suomea muunkielisille

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

Vähintään 2 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille.

Esitietovaatimukset

Lähtötasovaatimuksena on A2.1, Suomen kielen jatkokurssi 1 (90015Y) tai vastaavat suomen kielen taidot.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

study.languages@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 31.10.2023