Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 80 op 2024-2028 Oulu

80 op, Lukuvuosi 2024-2025, -

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Koulutusmaksu on 21 000 EUR. Koulutusmaksuun ei kuulu yksilöpsykoterapia (vähintään 50 tuntia).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy .

Koulutusmaksu on 21 000 EUR. Koulutusmaksuun ei kuulu yksilöpsykoterapia (vähintään 50 tuntia).

Koulutuksen tiedot

Mitä

Oulun yliopisto järjestää kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksen Oulussa 2024 - 2028. Opiskelijan suoritettua koulutuksen hyväksytysti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää opiskelijalle hakemuksesta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kokemuksellisesti sekä teorian että menetelmätyöskentelyn tasolla kaikkien eri osa-alueiden sisällä kognitiivisen käyttäytymisterapian työskentelytavan. Hän ymmärtää kognitiivisen käyttäytymisterapian tavoitteet, omaa kokonaiskuvan ja hallitsee terapeuttisen työskentelyn. Lisäksi hän osaa itsenäisesti hoitaa yksilöterapeuttina asiakkaiden moninaisia ja laajoja ongelmakenttiä. Koulutuksen tuomien valmiuksien yleisin sovellusympäristö on nuorille ja aikuisille annettava yksilöpsykoterapia.

Kenelle

Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvilta edellytetään soveltuva perustutkinto, vähintään 30 op psykologian ja/tai psykiatrian opintoja sekä vähintään kahden vuoden kokoaikainen työkokemus mielenterveystyössä tai sen kaltaisessa työssä. Lisäksi hakijalla tulee olla mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä koulutuksen aikana. Tiedot Oulun yliopiston valintakriteereistä löytyvät psykoterapeuttikoulutusten hakuoppaasta osoitteestahttps://joy.oulu.fi/fi/teemat/psykoterapeuttikoulutus

Miten

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Koulutukseen kuuluu teoria- ja menetelmäopintoja, ryhmätyönohjausta, ryhmämuotoista- ja yksilöllistä koulutuspsykoterapiaa, psykoterapeuttista potilastyötä, perehtymistä kirjallisuuteen (myös englannin kielellä), opinnäytetyö ja osaamisen näyttö. Koulutus alkaa syksyllä 2024  ja koulutuspäivät järjestetään Oulussa.

Hakijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja yksilöhaastattelun perusteella. Hakuaika alkaa 28.4.2023 klo 08:00.  Koulutukseen haetaan Opintopolun kautta. Pääset Opintopolkuun tästä linkistä.  Hakuaika päättyy 29.2.2024 klo 15:00. 

Koulutuksen esitteeseen pääset tästä linkistä

 

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2024-2025

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat

Oppiaine

Psykoterapia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

24

Yhteystiedot

Lisätiedot ja yhteydenotot

Käytännön järjestelyt ja opiskelijavalintaan liittyvät asiat:
koulutussuunnittelija Kristiina Simojoki (kristiina.simojoki@oulu.fi)
suunnittelija Mari Kiljunen (mari.kiljunen@oulu.fi)

Sisältöä koskevat tiedustelut:
Koulutusohjelman vastuuhenkilö Nora Kariluoma (nora.kariluoma@gmail.com)
Viimeksi päivitetty: 22.5.2023