Pääsykokeet tulossa?

Oletko valmistautumassa pääsykokeisiin? Mietitkö, millaista sinua kiinnostavan alan opiskelu Oulun yliopistossa olisi?

Maksuttomien tutustumisopintojen avulla voit valmistautua Oulun yliopiston pääsykokeisiin ja samalla kokeilla, millaista olisi opiskella alaa yliopistossa.

Valmistaudutko pääsykokeisiin?

Tutustu yliopisto-opiskeluun ja valmistaudu samalla Oulun yliopiston pääsykokeisiin!

Näiden tutustumisopintojen avulla voit kokeilla, sopiiko valitsemasi ala sinulle. Samalla tutustut tieteenalan käsitteisiin ja teorioihin, mikä voi auttaa sinua suoriutumaan pääsykokeissa paremmin.

Huomaathan, että yliopiston tutustumisopinnot eivät ole valmennuskursseja, joiden tarkoituksena on valmentaa pelkästään pääsykoetta varten, vaan opinnot antavat yleisen kuvan alan opiskelusta sekä ensimmäisen vuoden opintojen vaikeustasosta.

Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voidaan liittää osaksi toisen asteen opintojen tutkintoasi. Lisäksi ne liitetään osaksi tutkintoasi, mikäli pääset Oulun yliopistoon opiskelemaan kyseistä alaa.

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Humanististen alojen keskiössä ovat ihmiset ja yhteiskunta. Humanistiset opinnot auttavat ymmärtämään erilaisia kulttuureita sekä vuorovaikutusta.

Logopedia

Kielet ja kulttuuri

Katso myös