Kuvituskuva

Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023, ay724840P
Kurssi tarjoaa yrittäjälle käytännönläheistä tietoa muun muassa liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, hinnoittelusta sekä taloudenhallinnasta. Lisäksi kurssilla käsitellään mikroyritysten johtamisen ja kasvun erityispiirteitä sekä niiden taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista merkitystä.

Ilmoittautumisaika

Järjestämistapa

Web-Based Studies

Toteutusaika

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Tämä koulutus on osa kokonaisuutta:

Kurssin teemoja ovat:

  • Mikroyrityksen kestävä johtaminen ja uudistuminen
  • Taloudenhallinnan perusteet ja keskeiset tunnusluvut
  • Hinnoittelun perusteet
  • Johdatus alustatalouteen
  • Mikroyrittäjän osaamisten, työkyvyn ja tuottavuuden yhteys sekä terveyden edistämisen suositukset pienille yrityksille
  • Mikroyrityksen liiketoimintasuunnitelman keskeiset osa-alueet
  • Tutkimusnäyttöön ja käytännön kokemuksiin perustuvat esimerkit mikroyritysten liiketoiminnasta.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Koulutusala

Business, administration and law

Oppiaine

6358 Mikroyrittäjyys

Opetuskieli

Finnish

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Esitietovaatimukset

Ei ennakkovaatimuksia.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Avoimen yliopiston opiskeluohjeet -sivulta löydät tietoa mm. käyttäjätunnuksista, sähköpostin käyttöönotosta ja suoritusotteista: https://www.oulu.fi/fi/joy/avoin-yliopisto/avoimen-yliopiston-opiskeluohjeet.

Lisätietoja

Kristiina Anttila, koulutussuunittelija

kristiina.anttila@oulu.fi

+358505924626

 

Opiskelijoiden kokemuksia kurssista

Mielestäni tämä kurssi oli aidosti hyvä. Sain ainakin itse paljon uutta tietoa ja ajattelulleni työkaluja. Reflektoivat keskustelut, erilaiset oppimateriaalit ja tehtävät olivat hyödyllisiä ja selkeitä. Mahtavaa, että sain kohdistaa pohdintani nimenomaan omaan tilanteeseeni.

Videoluennot ovat minulle hyviä, koska opin hyvin kuuntelemalla ja tekemällä muistiinpanoja.

Viimeksi päivitetty: 29.5.2023