Italian alkeiskurssi II - Corso per principianti II (AVOIN YO)

5 op, Kesä 2023, ay905007Y
Tällä mielenkiintoisella alkeiskurssilla opit italiaa sekä perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Käytännön läheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. kahvilassa, ravintolassa, asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, digitaaliset tehtävät, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: sivulauserakenteita, possessiivit, suorat objektit, piacere verbi, kestopreesens, indefiniittipronominien käyttö, passato prossimo

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2023

Koulutusala

Kieli- ja viestintäopinnot

Oppiaine

8010 Kieliopinnot, italia

Opetuskieli

suomi
italia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 20.6.2023