Italian alkeiskurssi I - Corso per principianti I (AVOIN YO)

5 op, Kesä 2023, ay905006Y
Kiinnostaisiko oppia italian kieltä ja kulttuuria? Tämä kurssi sopii vasta-alkajille - aiempaa osaamista ei vaadita!

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Ilmoittautuminen

Koulutuksen tiedot

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät.

Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia.

Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:

substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikkaprepositiot, modaaliverbit sekä c’è- ja ci sono -rakenteet.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Kesä 2023

Koulutusala

Kieli- ja viestintäopinnot

Oppiaine

8010 Kieliopinnot, italia

Opetuskieli

suomi
italia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Viimeksi päivitetty: 20.6.2023