Italian alkeiskurssi I - Corso per principianti I (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay905006Y

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät.

Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia.

Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:

substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikkaprepositiot, modaaliverbit sekä c’è- ja ci sono -rakenteet.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

8010 Kieliopinnot, italia

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023