Espanjan jatkokurssi II - Español intermedio II (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2022-2023 , ay905029Y

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Monimuoto-opinnot

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kurssilla tehdään rakenne-, tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia ja kirjallisia harjoituksia muun muassa seuraavista aiheista: työnhaku, ympäristö ja sen suojelu, tulevaisuuden suunnitelmat, ruoka- ja elokuvakulttuuri.

Rakenteista syvennetään ser- ja estar-verbien ja passiivin hallintaa sekä relatiivipronominin käyttöä. Uutena asiana harjoitellaan esimerkiksi subjunktiivin menneen ajan aikamuotoja ja niiden käyttöä.

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen
Avoin yliopisto-opetus

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2022-2023

Oppiaine

8011 Kieliopinnot, espanja

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Espanjan alkeiskurssi I ja II sekä espanjan jatkokurssi I

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023