Espanjan jatkokurssi I - Español intermedio I (AVOIN YO)

5 op, Academic Year 2022-2023 , ay905028Y

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Multiform learning

Toteutusaika

-

Hinta

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisajasta ja hinnasta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta

Koulutuksen tiedot

Kurssilla syvennetään perussanastoa erityisesti asumiseen, perheeseen, opiskeluun, matkailuun ja työelämään liittyen. Rakenteista kerrataan ja syvennetään menneen ajan aikamuotojen hallintaa. Uusina asioina tutustutaan esimerkiksi pluskvamperfektiin, konditionaaliin ja subjunktiivin preesensiin.

Koulutusmuoto

Continuous learning
Open university

Lukuvuosi

Academic Year 2022-2023

Oppiaine

8011 Kieliopinnot, espanja

Opetuksen järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Sijainti

online

Esitietovaatimukset

Espanjan alkeiskurssi I & II tai vastaavat tiedot.

Viimeksi päivitetty: 30.5.2023