Erillinen opiskeluoikeus

Erillinen opiskeluoikeus voidaan myöntää perustellusta syystä yksittäisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuteen. Erillisen opiskeluoikeuden hakuprosessi riippuu siitä, onko sinulla tutkinnonsuorittamisoikeutta Oulun yliopistossa.
none

Ohjeet erillisen opiskeluoikeuden hakemiseen

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan Eforms-järjestelmässä. Kirjaudu Eforms järjestelmään, kirjaudu suomi.fi palvelun avulla ja valitse: "Erillisen opiskeluoikeuden hakemus" -lomake. Hakemukseen tulee liittää liitteeksi todistukset haettaviin opintoihin liittyvistä taustaopinnoista (esim. opintosuoritusote, tutkintotodistus tai vastaava). HUOM! Samalla hakemuksella voi hakea erillistä opiskeluoikeutta vain yhden tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin. Jos haet usean eri tiedekunnan tarjoamiin opintojaksoihin, tulee sinun täydentää oma hakemus jokaiseen tiedekuntaan.

Erillisen opiskeluoikeuden opinnot ovat maksullisia 10 eur /opintopiste. Opinnot maksetaan erillisen opinto-oikeuden hyväksymisen jälkeen. Maksun jälkeen opiskelijalle kirjataan opiskeluoikeus ja hän saa yliopiston käyttäjätunnuksen.

Opinto-oikeutta tulee hakea vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua. Erillistä opiskeluoikeutta ei myönnetä opintoihin, joita Oulun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena.

Lisätietoa aiheesta.

Tarjolla olevia opintoja

Myös osa avoimen väylän opinnoista on haettavana erillisellä opiskeluoikeudella. Voit hakea erillisellä opisikeluoikeudella esimerkiksi seuraavia opintojaksoja.